Zelfstandigen en KMO's

Aansprakelijkheid

Verzekering BA Uitbating

De verzekering BA Uitbating dekt alleen de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van het bedrijf en niet de schade die voortvloeit uit de uitoefening van een dienst of het afleveren van een product. Voor die schade is het aan te raden om een waarborg BA Na Levering af te sluiten.

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die is bedoeld om schade te dekken die is veroorzaakt door onopzettelijke beroepsfouten van u of uw werknemers aan klanten, patiënten of derden. De verzekering dekt de kosten om de schade te herstellen of te vergoeden. Deze verzekering is vooral nuttig voor bedrijven die werken in beroepen waarbij er een risico is op fouten of onzorgvuldigheid, zoals artsen, advocaten en ingenieurs. Sommige beroepsgroepen zijn wettelijk of deontologisch verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verzekering dekt alleen schade van contractuele aard, die dus gerelateerd is aan de uitoefening van het beroep. Schade van extracontractuele aard, zoals het breken van een vaas tijdens een huisbezoek, is niet gedekt door de verzekering en moet worden verzekerd in een aparte polis. Bestuurdersaansprakelijkheid is ook niet gedekt door de verzekering. De premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt beïnvloed door factoren zoals de sector waarin u actief bent, het aantal werknemers en de omzet van uw bedrijf.

Verzekering BA Na Levering

Deze verzekering dekt de schade ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd tijdens de conceptie, de fabricatie, de voorbereiding, de uitvoering, de conditionering en de voorstelling van producten...of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O-verzekering genoemd (Directors & Officers), is een verzekering die bestuurders beschermt tegen persoonlijke financiële risico's als gevolg van fouten die ze maken tijdens hun bestuursfunctie.

Rechtsbijstandverzekering Onderneming

Uw rechtsbijstandsverzekering die past bij uw onderneming