Brandverzekering – Bedrijf

De financiële gevolgen van materiële schade door brand, inbraak/diefstal, storm, overstroming of waterschade kunnen het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

Door de materiële schade door brand, inbraak/diefstal, storm, overstroming of waterschade kan leiden tot financiële gevolgen die het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

Door de risico’s goed te identificeren en adequate verzekeringen af te sluiten, kunt u faillissement voorkomen en succesvol voortbestaan. Een passende vergoeding bij een schadegeval is afhankelijk van een juiste inschatting van de waarde en risico’s van uw bedrijfseigendommen en de juiste verzekerde kapitalen te stipuleren in uw brandverzekering / patrimoniumverzekering.

Waarom zou je een brandverzekering afsluiten?

Er kunnen ernstige gevolgen zijn van een brand, blikseminslag, water en andere gebeurtenissen. Uw investeringen kunnen in een oogwenk verdwijnen, niet alleen uw gebouwen, maar ook uw goederen en zelfs uw klantenbestand komen in gevaar. Om u te beschermen tegen deze risico’s, is het essentieel om een goede brandverzekering af te sluiten

Welke waarborgen zijn gedekt?

Een brandverzekering dekt niet alleen schade door brand, maar ook materiële schade aan uw bezittingen als gevolg van een ontploffing, extreme weersomstandigheden of diefstal. Er zijn twee manieren om de verzekerde risico’s te bepalen: de formule ‘genoemde gevaren’ en de formule ‘alle risico’s, behalve’.

De formule ‘genoemde gevaren’ verzekert specifieke risico’s, zoals brand, storm en hagel, sneeuw en ijsdruk, waterschade, glasbreuk, natuurrampen, diefstal, inbraakschade door (poging tot) diefstal en vandalisme aan uw bedrijfseigendommen. Bij deze formule is het aan de verzekerde om aan te tonen dat de schade valt onder een van de vermelde risico’s.

In een polis ‘alle risico’s, behalve’ zijn alle gevaren verzekerd, behalve de risico’s die uitdrukkelijk in het contract zijn uitgesloten. In dit geval moet de verzekeraar bewijzen dat de schade kan worden geweigerd op basis van een dergelijke uitsluiting.

Het grootste verschil tussen deze twee formules zit in de bewijslast bij schade.

Bijkomende waarborgen?

• Onbruikbaarheid onroerende goederen;
• behoud- en opruimingskosten;
• verhaal van huurders / gebruikers;
• verhaal van derden;
• expertisekosten.

Klassieke uitsluitingen?
 • asbest;
 • opeising;
 • Oorlog;
 • terrorisme (behalve wanneer het wettelijk verplicht is)
 • asbest;
 • opeising;
 • nucleair risico;
 • opzet;
 • esthetische schade;
 • immateriële schade;
 • onverklaarbare verdwijning;
 • pollutie;
 • constructie, montage en testen
 • slijtage
© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden