Auto­verzekering

Wettelijk bent u verplicht in België een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor een voertuig. De BA-autoverzekering vergoedt de schade aan de tegenpartij als u een ongeval veroorzaakt waarbij u in fout bent. Extra waarborgen zijn: een omniumverzekering, een bestuurdersverzekering of een pechverhelping voor het voertuig en/of het gezin.

De inschrijving van je wagen doen we online voor u bij DIV. Vandaag ingeschreven voor 17u, morgen uw nummerplaat geleverd bij uw thuis of op een adres naar keuze. Ook voor ingevoerde buitenlandse wagens hebben we een gepaste oplossing.

We vergelijken uw autoverzekering bij verschillende maatschappijen. (AXA, AG Insurance, Baloise, Vivium (P&V), Aedes, Allianz, …)

BA / Burgerlijke Aansprakelijkheid

Iedere auto heeft, wettelijk verplicht, een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” nodig. Consulteer ons we vergelijken voor u enkele verzekeraars op zoek naar de beste formule voor uw autoverzekering.

Kleine omnium (gedeeltelijke)

De waarborgen gedekt in een kleine omnium zijn: glasbraak, diefstal, aanrijding van dieren, schade door natuurkrachten (hagel, storm,…) en brand. Meestal is er géén vrijstelling van toepassing en dus betaalt de verzekeraar vanaf de eerste euro.

Grote omnium

De grote omnium dekt de schade die u zelf veroorzaakt, maar ook deze door vandalisme of vluchtmisdrijf. Meestal is hier een franchise of vrijstelling van toepassing. Sommige verzekeraars werken met een Engelse vrijstelling.

Rechtsbijstand

Het is belangrijk, zoniet noodzakelijk dat u een rechtsbijstandsverzekering afsluit om uw persoonlijke rechten te verdedigen voor het geval zich een juridisch conflict of schadegeval voordoet. Dit kan in uw autoverzekering of via een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar.

Bestuurdersverzekering

Als u zelf een ongeval veroorzaakt als bestuurder zal noch de BA Auto, noch de omnium verzekeraar tussenkomen voor uw lichamelijke schade. De bestuurdersverzekering vergoedt deze lichamelijke schade.

Bijstandsverzekering voor het voertuig en personen

Pechverhelping voor uw voertuig en de inzittenden. Er bestaan verschillende verzekeringen met dekkingen zoals assistance, depannage, vervangvoertuig, repatriëring, betaling hotelkosten, tussenkomst in taxivervoer,…

24/7 bijstand bij ongeval

Indien de auto niet meer rijdt na ongeval, diefstal, poging tot diefstal of brand kan men beroep doen op de bijstand bij ongeval. Het voertuig zal dan gesleept worden naar huis of de plaats van uw bestemming.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden