Brandverzekering

Een brandverzekering is een verzekering die een woning en/of inboedel verzekert tegen bepaalde directe en indirecte schade ten gevolge van brand en aanverwante risico’s.

Zowel als eigenaar of als huurder is het belangrijk u correct te verzekeren voor alle risico’s verbonden aan uw onroerend goed en uw inboedel. Vraag ons naar de beste prijs/kwaliteits oplossing voor uw Brandverzekering! Wij vergelijken voor u!

U kan uw brandverzekering uitbreiden met een diefstalverzekering, we stellen u graag onze verzekeringsformules voor om uw inboedel, juwelen, collecties en/of waarden zo goed mogelijk te beschermen.

Brand en aanverwante risico's

Brand, ontploffing, rook- en roetschade

Glasbraak

Breken en barsten van glas

Storm en Hagelschade

Stormschade vanaf windsnelheden van 80 km/u
Schade door hagel

Waterschade

Schade tengevolge van water

BA Gebouw

Schade aan derde

Inwerking van elektriciteit

Elektrische schade aan huishoudtoestellen en multimedia

Natuurrampen

Wie een brandverzekering afsluit, is automatisch verzekerd tegen de schade veroorzaakt door natuurrampen. Wat is een natuurramp?
– een overstroming
– aardbevingen van natuurlijke oorsprong
– aardverschuivingen of modderstromen
– overstroming van de publieke afwatering veroorzaakt door het wassen van het water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw, ijs of een overstroming

Indirecte verliezen

Optionele waarborg: De extra-vergoeding bij een gedekt schadegeval, een vermeerdering van bv 10% op de verschuldigde vergoeding voor de meeste dekkingen maakt het mogelijk de diverse kosten te dekken die een schadegeval met zich meebrengt (telefoongesprekken, verplaatsingen, enz.).

Gestald voertuig

Optionele waarborg: De vergoeding voor de beschadiging door brand, ontploffing en aanverwante gevaren aan uw auto of motor geparkeerd in het gebouw of in de onmiddellijke omgeving daarvan.

Rechtsbijstand na brand

Optionele waarborg: indien u een geschil hebt met uw verzekeraar omtrent de algemene voorwaarden van uw contract, of de begroting van uw schade dan kan u beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering.

Ondersteuning door een expert om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een schadevergoeding te bekomen.
Terugbetaling van de erelonen (advocaten, experts) en kosten van een procedure.

Diefstal

Optionele waarborg: de vergoeding voor het verlies of de schade van uw inboedel als gevolg van diefstal of poging tot diefstal (behoudens gewone verdwijning), maar ook schade toegebracht aan uw onroerend goed en/of aan de inboedel in geval van (poging tot) diefstal.

BA Gezin

Optionele waarborg: dekking voor de onopzettelijke schade die u veroorzaakt aan anderen door een fout in uw privéleven.

Bijstand

Indien u een schadegeval heeft, bieden de maatschappijen u bijstand aan, bijvoorbeeld:
Bij grote schade: hulp bij het zoeken naar opvang en/of tijdelijk verblijf.
Hulp bij het zoeken naar een vakman voor de herstellingen.
Eerste hulp en bijstand voor de bewoners van de getroffen woning.

Wat is de rol van de schade expert?

Een expert bij schade treedt op in  naam van de verzekeraar op om uw schade te beoordelen en indien mogelijk de oorzaak ervan te bepalen. Hiervoor stelt hij een expertiseverslag op waarin hij de geleden schade en de toegepaste bedragen opsomt. Hij zal u de berekeningsmethodes duidelijk uitleggen en u vragen om het pv van minnelijke schatting te ondertekenen. Bij enige twijfel aarzel dan niet om de expert om uitleg te vragen. Hij neemt graag alle informatie met u door. Bovendien kan de expert u, in samenwerking met uw makelaar, technisch advies geven en de toekomstige stappen van uw dossier toelichten. Op basis van zijn verslag neemt de verzekeraar een standpunt in over de dekking van de schade en stellen ze een exacte bedrag van een eventuele vergoeding vast.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden