Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering beroepsaansprakelijkheid is een verzekering die is bedoeld om schade te dekken die wordt veroorzaakt door onopzettelijke beroepsfouten van u of één van uw werknemers aan klanten, patiënten of derden.

Deze verzekering is vooral nuttig voor bedrijven die werken in beroepen waarbij er een risico is op fouten of onzorgvuldigheid, zoals artsen, advocaten en ingenieurs…

Het is belangrijk om te onderscheiden tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, aangezien deze verschillende risico’s dekken. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt het vermogen van de onderneming tegen schades die verband houden met haar activiteiten, terwijl een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering het persoonlijke vermogen van de bestuurder beschermt als dat wordt aangesproken als gevolg van bestuursfouten.

Voor wie?

Een verzekering BA Beroep is vooral bedoeld voor wie een intellectueel of medisch beroep uitoefent, zoals:

  • juristen
  • accountants
  • artsen
  • architecten
  • IT-consultants
Belangrijk!

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die is bedoeld om schade te dekken die is veroorzaakt door onopzettelijke beroepsfouten van u of uw werknemers aan klanten, patiënten of derden.

De verzekering dekt alleen schade van contractuele aard, dat wil zeggen schade die direct gerelateerd is aan de uitoefening van uw beroep.

Schade van extracontractuele aard, zoals het breken van een vaas tijdens een huisbezoek, is niet gedekt door de verzekering en moet worden verzekerd in een aparte polis, zoals een BA Uitbating-polis.

Het is belangrijk om te onthouden dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen alleen schade dekken die is veroorzaakt door beroepsfouten, dus het is belangrijk om een polis af te sluiten die aan uw specifieke behoeften voldoet.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden