Verzekering BA Uitbating

Een verzekering BA Uitbating is een verzekering voor extra-contractuele aansprakelijkheid van een onderneming. Dit betekent dat de verzekering tussenkomt wanneer er onopzettelijk schade wordt toegebracht aan derden tijdens de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

Wanneer u een verzekering BA Uitbating afsluit, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de aard van uw bedrijfsactiviteiten nauwkeurig omschreven wordt. Dit zal helpen om ervoor te zorgen dat de verzekering de juiste dekking biedt voor de specifieke risico’s die u loopt. Het is ook belangrijk om te bekijken of uw polis uitgebreid moet worden met een waarborg BA Na Levering, die ervoor zorgt dat u ook na de uitoefening van uw activiteiten verzekerd bent voor schade aan derden.

Belangrijk om te weten is wel dat enkel de gevolgschade gedekt is. De schade aan het geleverd product zelf of het verlies van werk wordt niet vergoed.

Dekking door
  • schade veroorzaakt door goederen die de onderneming toebehoren of die ze onder haar hoede heeft (gebouwen, machines, voertuigen, gehuurde of toevertrouwde voorwerpen, …);
  • schade veroorzaakt door prestaties die de onderneming levert;
  • schade veroorzaakt door personen die voor de onderneming instaan: personeel, zaakvoerder, vennoten, uitzendkrachten, stagiaires, jobstudenten, bestuurders, vrijwilligers, …
Voor welke beroepen?

Ieder beroep of activiteit heeft zijn passende verzekering nodig om basis van zijn beroepsbezigheden zal een verzekering afgesloten worden.

Aankondigingsagent
Aannemer
Aannemer in werken
Aannemer v. vervoer
Aannemer v. werken
Aannemer van begrafenissen
Aannemer van bouwwerken
Aannemer van werken
Aanplakker
Aardemaker
Aardewerker
Accynsbediende
Adjud. onderofficier
Adjudant
Adjunct en police
Adjunct kommissaris van politie
Adjunct komms van politie
Advocaat
Advokaat
Agent in assurantie
Agent officier van politie
Agent van politie
Agent verzekering
Ajusteerder
Apoth bij leger
Apotheker
Apothekersgast
Arb
Arbeider
Arbeidster
Artsenybereidersknecht
Automobielvoerd.
Autovoerder
Azynbrouwer
Baardscheerder
Badkastmaker
Bakker
Bakkersgast
Bakkersgeest
Ballaert
Ballaster
Bankbed
Bankbediende
Barbier
Batteryadjudant
Beambte
Beambte aan douanen
Beambte bij het Nederlandsch postkant
Beambte der accynsen
Beambte der douane
Beambte der douanen
Bediende
Bediende aan den ijzeren weg
Bediende aan den staatsspoorweg
Bediende aan den yzeren Weg
Bediende bij de bank
Bediende ijzerenweg
Bediende post
Bediende reinigingsdienst
Beeldhamer
Beeldhouwer
Beenhouwer
Beenhouwersgast
Beerchgast
Begeleider
Behanger
Beheerder
Bestierder
Bestuurder
Bestuurder van Voskyga
Bibliothecaris
Bidmeester
Bierhandelar
Binder
Bleeker
Bleekster
Blikslager
Bloemenmaker
Bloemist
Boekbinder
Boekbindersgast
Boekdrukker
Boekhandelaar
Boekhouder
Boodschapper
Bootbinder
Bootman
Bootroeier
Bootsman
Borduurster
Borstelmaker
Boschwachter
Bouwkundige
Bouwmeester
Brantweerman
Breister
Brievenbesteller
Brievendrager
Brigadier
Brigadier bij de artillerie
Brigadier der douane
Brigadier poortier
Broeder van Liefde
Brooduitvoerder
Brouwer
Brouwersgast
Brugwachter
Buffetjuffer
Bureelbediende
Bureeloverste
Bureelwachter
Chooltender
Cigarenmaker
Coiffeerder
Coiffierder
Com. in graven
Concierge
Controleur tram
Controleur v werken
Dagbladschrijver
Dagbladverkoper
Dagloner
Danseres
Decoratieschilder
Deurwaarder
Deurwaarder rechtb 1ste aanl en
Diamantbewerker
Diamanthandelaar
Diamantkliever
Diamantkoopman
Diamantmakelaar
Diamantslijper
Diamantsnijder
Diamantsnyder
Diamantzetter
Dienstbode
Dienster
Dienstknecht
Dienstmeid
Dienstwerker
Div. Overste
Doctor
Doctor in de rechten
Doctor in geneeskunde
Dokker
Doklorder
Dokmeester
Doktor
Dokwerker
Dokwerkster
Douanebediende
Douanier
Drikker
Drogist
Drukker
Elektric tecknieker
Elektriekbed
Elektriekbew.
Elektriekbewerker
Elektrieker
Elektriekman
Expert
Expert-boekhouder
Expert-rekenplichtige
Fabriek
Fabriekant
Fabriekbestuurder
Fabriekswerker
Fabriekw.
Fabriekwerker
Fabriekwerkster
Fabrikant
Fabrikant in tabak
Facteur
Facteur en bus
Facteur in bier
Facteur in Liere
Facteur in vice
Fakt in bier
Foorkraamster
Foorkramer
Fourier
Gareelmaker
Garnierder
Gasbediende
Gasbediener
Gasplaatser
Gasthuisnon
Gastwerker
Gaswerkman
Gazontsteker
Gazplaatser
Geestelijke dochter
Geldinner
Gem onderw
Gem onderwijzer
Gem. onderwijzeres
Gem. onderwyzeres
Gemeente hoofd onderwijzer
Gemeente onderwyzer
Gemeente onderwyzeres
Gemeentelijk hoofdonderwijzer
Gemeenteonderwijzer
Gemeentesecretaris
Geneesheer
Gevelwasscher
Gezelschapsjuffer
Gezworen vertaler
Glasgraveerder
Glasschilder
Glazenmaker
Glazenwasscher
Goudborduurder
Goudborduurster
Goudsmid
Graanmeter
Grauwzuster
Graveerder
Grondwerker
Haardscheerder
Haarkapper
Haarkrulster
Haarspinner
Handel in koffie
Handelaar
Handelaar in bier
Handelaar in kaas
Handelaar in koffie
Handelaar in wol
Handelaarster
Handelbediende
Handelsagent Handelsbediende
Handelsreiziger
Handelsvertegenwoordiger
Harenkapper
Havenluitenant
Herbergier
Herbergierster
Hoedenmaker
Hoefsmid
Hoenblazer
Hofmeester
Holegrambesteller
Holleblokmaker
Hoofdklerk
Hoofdmachinist
Hoofdonderwijzeres
Hoofdonderwyzer
Hoofdtreinwacht
Hoofdwerktuigkundige
Hoornblazer
Horlogemaker
Horlogiemaker
Hosp
Hostelbediende
Hotelbed
Hotelbediende
Hotelhouder
Houtbewerker
Houtdraaier
Houtkapper
Houtkoopman
Houtpolijster
Houtzager
Hovenier
Hovenierster
Huisbeheerster
Huisbewaarder
Huisbezorger
Huishoudster
Huisknecht
Huismeester
Huisschilder
Huisschoenmaakster
Hulpapotheker
Hulpveldwach
Huurbouwer
Huurhouder
Huurhouw
Ijzerdraaier
Ijzerenwegbed
Ijzerenwegbediende
Ijzergieter
Ingenieur
Ingenieur scheikundige
Inkasseerder
Inlyster
Inpakker
Inpakster
Instrumentmaker
Juwelier
Kaaiagent
Kaaiagent toezicht
Kabelleger
Kajuitjongen
Kammenmaker
Kandidaat
Kanier
Kantoorbede
Kantoorbediende
Kantwerker
Kantwerkster
Kap 6e Linie
Kapellaan
Kapitein
Kapitein op eenen togger
Kapitein pompiers
Kapitein van artillerie
Kapucijn
Karabinier
Kassabediende
Kasseier
Kerkbediende
Kerkbediener
Ketelkuischer
Ketelmaker
Keukenmeid
Klakkenmaker
Kleerm.
Kleermaakster
Kleermaker
Kleermakersgast
Klerk
Klerk bij bruggen en wegen
Klokkenmaker
Klompenmaker
Kloosterling
Kloosterlinge
Knecht
Koehouder
Koetsier
Koffiehuisbed
Koffiehuisbediende
Koffiehuishouder
Koffijhuisbed
Koffijhuisbediende
Koffijhuishouder
Koffyhuisbed.
Koffyhuisbediende
Koffyhuishoudster
Koifeerder
Koiffeerder
Koiffeerster
Kok
Kokin
Kommair in goederen
Kommis verzender
Kommiss. infantier
Kommissaris bij ’t zeewezen
Kommissionnair
Kommissionnaris in Goederen
Kond. artillerie
Koopman
Koopman in bieren
Koopman in diamant
Koopman in dieren
Koopman in fruit
Koopman in kanten
Koopman in kolen
Koopman in paarden
Koopman in schilderijen
Koopman in vee
Koopman in wijn
Koopmansklerk
Koopmeester
Koopvrouw
Koperdryver
Kopergieter
Koperslager
Koppijlmisbediende
Koster
Kraanbed
Kraanbediende
Kraandrijver
Kramer
Kuiper
Kuipergast
Kuipersgast
Kunstbeeldhou
Kunstdrijver
Kunstmuzikant
Kunstschilder
Kunstwerkster
Kwart Meester
Kwartiermeester L
Lampenmakersgast
Landboer
Landbouwer
Landbouwersgast
Landbouwersknecht
Landbouwster
Landbouwwerkman
Landkruis
Landschapper
Leeraar
Leerares
Leerling drukker
Leerling krijgspupillen
Leerling matroos
Leerverkoper
Leidekker
Leraar
Letterkundige
Letterschilder
Letterzetter
Leurder
Leurster
Lichsteekenaar
Lichttekenaar
Lijkbezorger
Likeurfabriek
Likeurstoker
Likoriet
Linnenwerkster
Logementhouder
Loodgieter
Loods
Loodsleerling
Loodsman
Loodsoverste
Loofwerker
Looner
Luit al art
Luitenant
Luitenant de génie
Maalder
Maatschappijbestuurder
Machinist
Maerktwa
Magazijnbed
Magazijnbediende
Magazijnier
Magazijns
Magazynbed.
Magazynier
Majoor
Major Artilerie
Makelaar
Makelaar diamant
Makelaar garden
Makelaar in diamant
Makelaar in goederen
Makelaar in graan
Makelaar in granen
Makelaar in kunst
Makelaar in verzekeringen
Mandenmaker
Mangelschots
Mankerder
Marinerbewerker
Markeerder
Markeester
Marketentster
Marktha
Marktkraamster
Marktkraemster
Marktkramer
Marmerbewerker
Marskramer
Maskeerder
Masseerster
Matroos
Matroos der douanen
Matroos der douanier
Mechaniekbewerker
Meester metser
Meesterdrukker
Meestergast
Meesterschilder
Meid
Mekanieker
Messenmaker
Metaalbew
Metaalbewerker
Metseldiende
Metser
Metserdiener
Metsersdiender
Metsersgast
Meubelmaker
Meubelmakersgast
Meubelschilder
Meuf
Mijnsteker
Mijnwerker
Minister van België te Spanje
Modewerkster
Monteerder
Mutsenmaakster
Muziekant
Muziekbestuurder
Muziekleeraarder
Muziekleraar
Muziekmeester
Muziekschrijver
Muzikant
Mynwerker N
Naaister
Nachtbewaker
Nachtwaker
Nachtwerker
Natie
Natiebaas
Nieuwwasscher
Nijveraar
Notaris
Notarisleerling
Notulant
Novice Gasthuizen O
Officier
Ond brig der douane
Onderbestuurder
Onderbrigadier douanier
Onderluitenant
Onderstuurman
Onderwerkleider
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwyster
Onderwyzer
Onderwyzeres
Opperw. 8e artillerie
Opperw. treins
Opperwachtmeester
Orgelmaker Oude kleerverkooper
Oudekleerkooper
Oudekleerkoopster
Ouwelbakker
Overste van de [?] school P
Paardenbeenhouwer
Pasteibakker
Pastelbakker
Pastijbakker
Pastoer
Pastoor
Pastoor
Pastor
Pastriebakker
Paswerker
Pelsmaker
Pianist
Pianomaker
Plaatsnyder
Plafonneerder
Plafonneerdersgast
Pleitbezorger
Ploegbaas
Politieagent
Pompier
Poortier
Poortierster
Poortus
Portier
Portierster
Postbediende
Priester
Procureur
Professor
Putklerk QR
Regenschermmaker
Regentes
Reiziger
Rekenplichtige
Religieuse
Restauratiehouder
Rieger
Rijtuigmaker
Rijtuigschilder
Rijtuigverhuurder
Rivierloods
Rytuigverhuurder S
Sasbediende
Sassemier
Sassenier
Scgutter
Schaarslyper
Schedemaker
Scheepsagent
Scheepsbevrachter
Scheepsblokmaker
Scheepsbouw
Scheepsbouwer
Scheepschilder
Scheepsexpert
Scheepshersteller
Scheepsingenieur
Scheepskapitein
Scheepskok
Scheepskoper
Scheepsleverancier
Scheepsmachinist
Scheepsmaker
Scheepsmeter
Scheepsmid
Scheepsschilder
Scheepssmid
Scheepsstuwer
Scheepstimm
Scheepstimmerman
Scheepstuiger
Scherper
Scherpssmid
Schijvenschuurder
Schilder
Schildersgast
Schipper
Schipperin
Schippersgezel
Schippersknecht
Schoenmaker
Schoenmakergast
Schoenmakersgast
Schoolbestuurder
Schoorsteenvager
Schouwmaker
Schrijnw
Schrijnwerker
Schrijver
Schrynwerk.
Schrynwerker
Schutter
Serveerder
Serveerster
Sidm koopm
Sieraadschilder
Sigaarmaker
Sigarenmaker
Siroopmaker
Skuwer
Slachter
Slaepragher
Sleepbootkapitein
Slijter in dranken
Slotmaker
Sluisdraaier
Sluisknecht
Slyter in dranken
Smid
Smidsgast
Snelw aanm
Spoorwegarb
Spoorwegarbeider
Spoorwegb
Spoorwegbed
Spoorwegbediende
Staatsbed
Staatsbediende
Staatswed
Staatswerker
Staatswerkman
Stadsarbeider
Stadsbediende
Stadsconducteur
Stadshovenier
Stadswake
Stadswerkman
Stalhouder
Stalknecht
Steenbakkergast
Steendrukker
Steenhou
Steenhouwer
Steenkapper
Steenlosser
Stoelbinder
Stoelmaker
Stoker
Strijkster
Student
Studente
Stukadoor
Stuur
Stuurer
Stuurman
Stuwer
Suikerbakker
Suikerbakkersgast
Suikerboetiker
Suikerrafinaderij
Tabakbewerker
Tabakbewerkster
Tabakswerker
Tabakwerker
Tafeldien
Tafeldiender
Tafelvender
Tamboer
Tapster
Tapytwever
Technieker
Teekenaar
Tekenaar
Telefonbed.
Telegrafist
Telegrambesteller
Timmerman
Timmermansgast
Toezichter
Toezichter stadswerken
Toezichter van werkers
Tolbeambte
Tolonderzoeker
Toneelspeler
Tooneelkunstenaar
Touwslager
Trambede
Trambediende
Tramwachter
Tramwegbediende
Treinoverste staatsspoorweg
Treinwachter
Trompetter
Trompetter dirigent
Tuinbouwkundige U
Uitgever
Uurwerkmaker V
Veearts bestuurder slachthuis
Veekoopman
Velomaker
Vergulder
Verkooper
Verkoopster
Vermikkelaar
Verzekeraar
Verzekeringsagent
Verzekeringsbediende
Verzender
Verzinker
Vischhandelaar
Vischverkooper
Visscher
Vleeschbrouwer
Vleeschexport
Vleesm.
Vloerder Voerman
Volksvertegenwoordiger
Volmachtdrager
Volmachtendrager
Voorman
Vormgieter
Voyageur
Vroedvrouw
Vuurman
Vuurstoker
Vuurwerkmaker W
Waakvrouw
Wachtmeester
Wagenmaker
Waker
Walkapitein
Wapenhandel
Wapenmaker
Waschvrouw
Wasdoekmaker
Waterkleeder
Waterklerk
Weger
Weiler
Werker
Werkman
Werkman aan den ijzeren weg
Werkmeisje
Werkmens
Werktuigkundige
Werktuigmaker
Werkvrouw
Werkzorgkundige
Werkvrouw
Wever
Wijnhandelaar
Wijnsteker
Winkeldochter
Winkelier
Winkelierster
Winkeljuffer
Winkelknecht
Wisselagent
Wynsteker XY
Yzerdraaier
Yzerenwegbediende
Yzergieter Z
Zaakhandelaar
Zaakwaarnemer
Zadelmaker
Zakkenmaakster
Zanger
Zeeexpert
Zeekapitein
Zeeldraaier
Zeelmaker
Zeeloods
Zeeman
Zeeofficier
Zeilmaker
Zelger
Zerkmaker
Ziekenbewaarster
Ziekenoppasser
Ziekenoppasster
Ziekenverpleger
Zijdebewerker
Zijdewerker
Zilverdrijver
Zilversmid
Zoder
Zoetenkoekbakker

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden