Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O-verzekering genoemd (Directors & Officers), is een verzekering die bestuurders beschermt tegen persoonlijke financiële risico’s als gevolg van fouten die ze maken tijdens hun bestuursfunctie.

De verzekering vergoedt ook de verdedigings- en gerechtskosten als de bestuurder zich moet verantwoorden voor de rechtbank. Het is belangrijk om te onderscheiden tussen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aangezien deze verschillende risico’s dekken.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het persoonlijke vermogen van de bestuurder als dat wordt aangesproken als gevolg van bestuursfouten, terwijl een beroepsaansprakelijkheidsverzekering het vermogen van de onderneming beschermt bij schades die verband houden met haar activiteiten.

Welke risico’s dekt een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Fouten die u maakt bij de uitvoering van uw bestuursfunctie als bestuurder van een vennootschap of een vzw.

Belangrijk bij het afsluiten:

Onderschrijving door de vennootschap of vzw. Zo dekt u alle bestuurders en vennoten via 1 contract

 

 

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden