Gewaarborgd Inkomen

Wat uw beroepscategorie ook is, bediende, arbeider of zelfstandige, uw inkomen is de basis van uw leven. Door een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, kan u via een verzekering gewaarborgd inkomen de hoogte van uw inkomen verzekeren en u focussen op uw herstel.

Een gewaarborgd inkomen is een maandelijks vervangingsinkomen, bovenop de eventuele uitkering die u via uw mutualiteit ontvangt. Bij ziekte of ongeval valt uw inkomen volledig weg en de uitkering die uw ziekenfonds voorziet is in de meeste gevallen te beperkt om uw vaste kosten te betalen. Als u als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast langer dan een maand arbeidsongeschikt bent, krijgt u van de mutualiteit een dagvergoeding van 55 euro. Een alleenstaande heeft recht op 42 euro per dag, een samenwonende ontvangt 33 euro. De verzekeringspremies gewaarborgd inkomen kan u aftrekken van uw belastbaar inkomen, wat het fiscaal erg aantrekkelijk maakt.
 
Bij zowel ziekte als ongeval

U bent niet enkel verzekerd in geval van een ongeval, maar ook bij ziekte.

Wie kan zich verzekeren?

Zowel een arbeider, bediende, ambtenaar als een zelfstandige kan zich verzekeren om zijn inkomen te beschermen in geval van ziekte of ongeval.

Wat kost een verzekering gewaarborgd inkomen?

De kostprijs is afhankelijk van de gekozen rente, de wachttijd, de risico’s van uw beroep, uw leeftijd en de duurtijd van uw contract. Hoe jonger u aan uw verzekering begint, hoe goedkoper de premie.

Kies zelf uw eigen risicotermijn of wachttijd?

De wachttijd of carenz (wachttijd) is de periode gedurende dewelke de verzekeraar de in de polis overeengekomen rente bij invaliditeit niet betaalt. U kan de wachttijd zelf kiezen: 1, 3, 6 of 12 maanden. Hoe langer de eigen risicotermijn hoe goedkoper de premie.

Constante Rente

Uw uitkering is altijd dezelfde. U krijgt uitkeringen zolang u arbeidsongeschikt bent.

Geïndexeerde rente

Uw uitkering zal ieder jaar volgens een vooraf bepaalde rentevoet verhogen. Zo kan u aan de stijgende levensstandaard voldoen. U krijgt uitkeringen zolang u arbeidsongeschikt bent.

Fiscaal aftrekbaar

Indien u uw beroepskosten bewijst zijn de premies van een gewaarborgd inkomen fiscaal aftrekbaar. De uitgekeerde rente is belastbaar als een vervangingsinkomen.

Maximum te verzekeren

80% van uw bruto inkomen is maximum te verzekeren.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden