Verzekering BA Na Levering

De waarborg “BA-producten” of “BA na levering” is een onderdeel van de aansprakelijkheidsverzekering Onderneming. Ze dekt de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) voor schade veroorzaakt aan anderen (derden) als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken.

De premie voor deze verzekering wordt berekend op basis van het type activiteit van het bedrijf, de verzekerde bedragen en de omvang van de dekking. De verzekering is meestal van toepassing op leveringen over de hele wereld, met uitzondering van sommige landen zoals de Verenigde Staten en Canada.

Hoeveel kost een verzekering BA-producten of na levering?

Afhankelijk van:

  • het type van activiteit van de onderneming,
  • de verzekerde bedragen
  • en de draagwijdte van de waarborg.
  • De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen en/of de omzet van de onderneming.
Waar gedekt?

Als een bedrijf gevestigd is in België en een verzekering BA-producten of na levering afsluit, is deze verzekering meestal van toepassing op leveringen over de hele wereld, met uitzondering van sommige landen zoals de Verenigde Staten en Canada. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering die is afgesloten en de bepalingen van de wetten van het land waar de levering plaatsvindt. Het is belangrijk om te onthouden dat de wetten van het land waar de levering plaatsvindt van toepassing zijn op de verzekering en dat de verzekeraar de dekking kan beperken of uitsluiten in bepaalde landen op basis van de wetgeving van die landen. Het is daarom aan te raden om de voorwaarden van de verzekering zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u een verzekering afsluit.

Wat met defecte producten?

Volgens de wet is een producent van een product aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door gebreken in het product, tenzij de producent niet identificeerbaar is. In dat geval is de leverancier van het product aansprakelijk. De verzekering BA-producten of na levering kan de aansprakelijkheid van een bedrijf dekken voor schade die is veroorzaakt door gebreken in geleverde producten of uitgevoerde werken. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als een product ontploft na installatie vanwege een verkeerde aansluiting, of als er schade ontstaat aan een gebouw als gevolg van fouten die zijn gemaakt tijdens de constructie. Sommige verzekeringen nemen ook het van de markt halen van een gebrekkig product ten laste, wat betekent dat de verzekeraar de kosten kan vergoeden die zijn gemaakt om het product van de markt te halen en te vervangen door een ander product. Het is belangrijk om te onthouden dat de dekking van een verzekering BA-producten of na levering kan variëren afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering en dat het aan te raden is om de voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u een verzekering afsluit.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden