VAPZ

Tijdens uw pensioen wilt u ongetwijfeld dezelfde levensstijl kunnen aanhouden als ervoor. Daarom begint u best zo snel mogelijk te sparen voor een aanvullend pensioen. Een VAPZ is fiscaal de meest voordelige manier om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen.

De verzekering is vooral bedoeld voor zelfstandigen die sociale bijdragen betalen en zo wettelijke pensioenrechten opbouwen. Elk jaar stort u een premie naar keuze voor de opbouw van uw pensioenkapitaal. Op die premie geniet u naast het grote fiscale voordeel een rendement die veel hoger ligt dan het geld dat u op de bank zet.

Of u in aanmerking komt voor een verzekering VAPZ is met andere woorden afhankelijk van de sociale bijdragen die u al dan niet betaalt. Dit type pensioenverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een verzekering IPT (Individuele Pensioentoezeging).

Het spaartegoed van uw VAPZ kunt u trouwens gebruiken voor de aankoop of verbouwing van privé onroerend goed. Er bestaan heden hiervoor verschillende constructies waarin we u graag begeleiden.

Wat is je (fiscaal) voordeel?

De pensioenstortingen voor een VAPZ zijn 100% aftrekbaar als beroepskosten. Ze geven dus een fiscale besparing in uw personenbelasting tegen het hoogste tarief waarin uw inkomen valt. Bovendien bent u op de premie voor uw VAPZ geen verzekeringstaks verschuldigd.

Door de belastingaftrek verlaagt bovendien ook de basis waarop uw sociale lasten worden berekend, wat het rendement ervan extra verhoogt.

Bijkomende waarborgen?

Daarnaast biedt een VAPZ financiële bescherming voor uw nabestaanden. U kunt uw VAPZ aanvullen met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering om te voorkomen dat uw naasten in de problemen komen wanneer u uw inkomen verliest door overlijden, een ongeval of ziekte.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden