Tand­verzekering

De kosten van tandzorgen kunnen flink oplopen. De tandverzekering zorgt ervoor dat deze kosten gedragen worden door de verzekeraar.

Terugbetaling tegen 80% per prestatie na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering.

Afhankelijk van het verzekeringsjaar zijn de verzekeringsprestaties verschillend.

Zonder wachttijd voor: Preventieve en conserverende behandelingen

Na wachttijd van 12 maanden voorOrthodontische behandelingen – Parodontale behandelingen – Prothetische behandelingen

Eerste verzekeringsjaar: Preventieve en Conserverende behandelingen tot een maximum van € 300.

In het tweede verzekeringsjaar: Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen (tandimplantaten, kroon- en brugwerk, inlay, onlay, … ) tot maximum € 700 samen, met een beperking tot € 250 voor orthodontische behandelingen en tot € 250 voor parodontale behandelingen.

In het derde verzekeringsjaar: Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum € 1200 samen, met een beperking tot € 500 voor orthodontische behandelingen en tot € 500 voor parodontale behandelingen.

Vanaf het vierde verzekeringsjaar: Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum € 1 500 samen, met een beperking tot € 750 voor orthodontische behandelingen en tot € 750 voor parodontale behandelingen.

Voor orthodontische behandelingen geldt een maximum van € 1 500 voor de ganse duur van het contract.
Voor parodontale behandelingen geldt een maximum van € 1 500 voor de ganse duur van het contract.

Informatiefiche DKV Smile

Gratis

Voor kinderen tot 4 jaar

Vrije keuze

Tandheelkundige

Conserverende behandelingen

Conserverende zorgen gaan over mondonderzoek, het verwijderen van tandplak, het vullen van gaatjes, …

Orthodontische behandelingen

Orthodontie gaat over beugels, blokjes en andere behandelingen die nodig zijn om de positie van de tanden te verbeteren. DKV SMILE verzekert orthodontie tot en met 40 jaar.

Parodontale behandelingen

Parodontale zorgen behandelen problemen met ontstoken tandvlees, afbraak van het kaakbot, loszittende tanden, … DKV SMILE verzekert parodontologie tot en met 65 jaar.

Prothetische behandelingen

Tandprotheses worden geplaatst wanneer een of meerdere tanden hersteld of vervangen moeten worden. Dit kan met een kroon, een brug, een implantaat, een uitneembare (volledige of gedeeltelijke) prothese.

Uitsluitingen

– Lopende behandelingen bij afsluiting van het contract.
– Reeds ontbrekende of tanden die reeds vervangen zijn
(noch de protheses voor deze tanden)
– Esthetische behandelingen (oa. bleaching)
– Osteotomieën van boven- en onderkaak (correctie kaakstand)

Beperking van de dekking

De terugbetaling wordt verminderd met 50% indien u in het voorafgaande verzekeringsjaar niet naar de tandarts bent geweest.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden