Schuldsaldo­verzekering

Een schuldsaldoverzekering is een vorm van overlijdensverzekering. Wanneer u een woonkrediet aangaat, zal uw financiële instelling u bijna steeds vragen om zo’n verzekering af te sluiten. Als u overlijdt voordat uw lening volledig afbetaald is, zal de maatschappij het resterende saldo deels of volledig aan de bank terugbetalen.

Het premieverschil kan zelfs opwegen tegen een daling van uw rentevoet van 0,10% tot soms 0,25%. De belofte van de bank van een goede rentevoet, wordt soms teniet gedaan door de hogere premies van hun schuldsaldoverzekeringen.

De premie wordt berekend op basis van uw overlijdensrisico en u zal dus een medische vragenlijst moeten invullen en soms een medisch onderzoek moeten ondergaan. De acceptatie- en de tariferingsregels van de verschillende maatschappijen kunnen verschillen.

Voor wie?

Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat een deel of de gehele hypotheek wordt afbetaald in geval van overlijden van de verzekerde. Het is aanbevolen voor iemand die een huis koopt, bouwt of verbouwt.

Wat kost een schuldsaldoverzekering?

De prijs die je betaalt voor een schuldsaldoverzekering hangt af van verschillende factoren, waaronder het geleende kapitaal, de rentevoet en de duurtijd van de lening. Er zijn verschillende manieren waarop de premie betaald kan worden. De eenmalige premie wordt onmiddellijk betaald bij het afsluiten van de lening en kan de voordeligste optie zijn in geval van fiscalisering aan het einde van het jaar. Een andere optie is de jaarlijkse constante premie, die over twee derden of drie derden van de looptijd betaald wordt en iets duurder is, maar waarbij de betaling wel gespreid kan worden over een aantal jaar. Tenslotte is er de mogelijkheid om de premie maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks te betalen, waarbij de betalingen nog meer gespreid worden, maar waarbij wel fractioneringskosten aangerekend worden.

Vast tarief of variabel tarief?

De kosten van een schuldsaldoverzekering zijn ook afhankelijk van het gekozen tarief. Er zijn twee soorten tarieven beschikbaar: vast tarief en variabel tarief. Bij een vast tarief, ook wel ‘gegarandeerd tarief’ genoemd, is het tarief gedurende de hele looptijd van het contract gewaarborgd. Bij een variabel tarief, dat vaak goedkoper is, is het tarief alleen gewaarborgd tijdens de eerste drie jaar van de looptijd. Er kan een tariefsverhoging optreden bijvoorbeeld door een spectaculaire stijging van de sterftecijfers.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden