Schuldsaldo­verzekering

Een schuldsaldoverzekering is een vorm van overlijdensverzekering. Wanneer u een woonkrediet aangaat, zal uw financiële instelling u bijna steeds vragen om zo’n verzekering af te sluiten. Als u overlijdt voordat uw lening volledig afbetaald is, zal de maatschappij het resterende saldo deels of volledig aan de bank terugbetalen.

Meestal verplicht de bank u de schuldsaldoverzekering bij hen af te sluiten. Maar vaak kunnen wij u een goedkopere schuldsaldoverzekering aanbieden.

Het premieverschil kan zelfs opwegen tegen een daling van uw rentevoet van 0,10% tot soms 0,25%. De belofte van de bank van een goede rentevoet, wordt soms teniet gedaan door de hogere premies van hun schuldsaldoverzekeringen.

De premie wordt berekend op basis van uw overlijdensrisico en u zal dus een medische vragenlijst moeten invullen en soms een medisch onderzoek moeten ondergaan. De acceptatie- en de tariferingsregels van de verschillende maatschappijen kunnen verschillen.

© 2022 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden