Rechtsbijstand Auto

De rechtsbijstandverzekering (Rechtsbijstand Auto),  zal u en uw familie verdedigen voor de schade die werd veroorzaakt aan uw auto of aan u persoonlijk, als bestuurder of inzittende in het voertuig.

Bij voorkeur wordt deze waarborg afzonderlijk afgesloten bij een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar. We werken hiervoor samen met DAS, ARAG, LAR en Euromex.

De waarborgen zijn ruimer dan deze wanneer u de rechtsbijstand via uw ba-verzekeraar afsluit. De nadelen van het afsluiten van de rechtsbijstand bij de BA Auto verzekeraar zijn de beperkte waarborgen, de overlappingen met ander polissen, en de mogelijke belangenconflicten.

Burgerlijk verhaal

Het verhaal van de schade naar aanleiding van een fout van iemand anders.

Verdediging in strafzaken

De verdediging bij een vervolging voor een onopzettelijk misdrijf.

Conform artikel 155 van de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen kan geen enkele geldboete of minnelijke schikking in strafzaken het voorwerp zijn van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst echter zouden de kosten gemaakt voor de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde en de gerechtskosten zullen daarentegen wel ten laste worden genomen in een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering.

Burgerlijke verdediging

Verdediging indien er géén gelijklopend belang is met de BA verzekeraar.

Algemene contracten

Bijstand voor een juridisch conflict met een verkoper, handelaar, verzekering of bank met betrekking tot uw voertuig.

Deze waarborg is verzekerd in een uitgebreide rechtsbijstand. Deze geschillen kunnen ontstaan naar aanleiding van:

  • Aankoop
  • Onderhoud
  • Herstelling
  • Car-wash
  • Benzinestation
  • Verkoop van uw voertuig

Vb Na een ongeval, dat door de tegenpartij werd veroorzaakt, laat u uw auto herstellen.
Als u de wagen gaat ophalen, moet u vaststellen dat de nieuw geschilderde bumper een andere kleur heeft dan de oorspronkelijke tint. De verzekeraar zal er voor zorgen dat bumper de juiste tint krijgt, via… expert, minnelijke oplossing, rechtbank, … op kosten van de rechtsbijstandverzekering.

Administratief recht

Problemen met DIV, FOD Mobiliteit (rijbewijs) of een keuringsinstantie.

Fiscaal recht

Juridische conflicten met de overheid omtrent uw verkeersbelasting.

Sociaal recht

Geschillen mbt een arbeidsongeval als bestuurder of passagier van een voertuig.

Voorschot vragen?

Wanneer uw voertuig beschadigd wordt door een derde, als gevolg van een verkeersongeval voor zover de volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid van de derde niet wordt betwist en schriftelijk wordt bevestigd door de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, schiet de verzekeraar het bedrag van de stoffelijke schade aan uw voertuig voor, in verhouding tot de graad van aansprakelijkheid van de derde en ten belope van de vergoedingsgrens per schadegeval in zijn voorwaarden. Deze waarborg is niet verzekerd bij iedere rechtsbijstandverzekering, vraag ons voor meer info.

Objectiviteitsclausule

De verzekerde heeft het recht om het advies van een advocaat te vragen wanneer de meningen over de slaagkansen van een procedure verdeeld zijn.

In dat geval worden de kosten en erelonen van de geraadpleegde advocaat:

  • volledig ten laste genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar indien de advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt. In dat geval moet de rechtsbijstandsverzekeraar de procedure ten laste nemen;
  • voor 50% betaald door de rechtsbijstandsverzekeraar indien de advocaat de stelling van de rechtsbijstandsverzekeraar bevestigt en van mening is dat de verzekerde geen kans op slagen heeft. De verzekerde moet de resterende 50 % op zich nemen.
  • Start u ondanks het negatief advies van uw advocaat toch een gerechtelijke procedure en is de definitieve uitspraak gunstiger dan wat uw rechtsbijstandsverzekeraar had ingeschat, dan vergoedt uw verzekeraar de kosten van uw advocaat met terugwerkende kracht.
© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden