Pensioen­sparen

Aangezien het wettelijke pensioen voor de meeste mensen niet volstaat om hun levenstandaard te behouden is pensioensparen een goed idee. U realiseert op deze manier een extra pensioen bovenop uw beperkt wettelijk pensioen.

Pensioensparen vraagt geen grote vermogens. U kan al vanaf 30 Euro per maand sparen en u moet niet het fiscale maximumbedrag sparen. U kan starten vanaf 18 jaar met een einddatum van uw 65ste verjaardag.

Voor 2023 bedraagt de maximaal aftrekbare premie Pensioensparen 990 euro of 1.270 euro, afhankelijk van het gekozen regime.

De fiscale voordelen zorgen ervoor dat pensioensparen een goede belegging is.

U krijgt namelijk 30% of 297€ van het gespaarde bedrag terug in de vorm van belastingvermindering als u 990€ spaart. Indien u het maximumbedrag van 1.270€ spaart is de belastingvermindering 25% of 317,5€ die u via u belastingen zal terugkrijgen.

U kan het bedrag van de stortingen zelf kiezen, ofwel maandelijks ofwel een aantal stortingen ofwel een éénmalig bedrag per jaar. U beslist zelf hoeveel u betaalt en wanneer!

Verandert uw persoonlijke situatie? Dan kan u ook uw formule aanpassen aan uw leeftijd en beleggersprofiel of zelfs tijdelijk stopzetten.

Er zijn géén belastingen op de stortingen.

Er is een gunstige eindtaxatie, zijnde 8% die u pas op 60ste zal afgetrokken worden voor de contracten die u voor u 55ste afsloot. Deze belasting wordt door de fiscus geïnd bij uw verzekeringsmaatschappij via uw contract.

Bij een pensioenspaarverzekering met kapitaalsgarantie (tak 21) worden de intresten aan het kapitaal toegevoegd.  Mensen die op jonge leeftijd beginnen sparen, houden zo een veel hoger kapitaal over dan mensen die pas als vijftiger gestart zijn. U kiest in deze formule voor absolute zekerheid.

Een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij heeft een vaste looptijd, kapitaalgarantie en een gegarandeerd rendement in tegenstelling tot de pensioenspaarfondsen waar voor een formule beleggingsverzekering gekozen wordt.

In een beleggingsverzekering (tak 23) neemt u iet meer risico en gaat u voor mogelijks een hoger rendement. De waarde van uw pensioenspaarpot kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies.

Het is tevens mogelijk de beide formules (tak 21 + tak 23) te combineren of een een spreiding waarin de storing zal verdeeld worden over beide verzekeringen naar gelang de periode dat u nog kan sparen.

Pensioenspaarverzekering

In deze formule is er een kapitaalsgarantie en een gegarandeerd rendement. (tak 21) Deze formule biedt de meeste zekerheid. U spaargeld is beschermd en geniet 100% gewaarborgde rentevoet die op het ogenblik van de storting van kracht is. Tevens kan het rendement nog hoger liggen doordat u mogelijks deelneemt in de winst.

Beleggingsverzekering

In deze formule (tak 23) neemt u meer risico, maar er is mogelijks een hoger rendement. De waarde van uw contract kan schommelen en leiden tot zowel winst of verlies.

Minder belastingen betalen?

Door aan pensioensparen te doen, kun je minder belastingen betalen. Er zijn twee opties beschikbaar waaruit je kunt kiezen om dit te bereiken.

  • De eerste optie is het standaardbedrag van maximaal 990 euro per jaar waarbij je 30% belastingvoordeel krijgt op je gestorte bedragen.
  • De tweede optie is het extra bedrag van maximaal 1.270 euro per jaar waarbij je 25% belastingvoordeel krijgt.
© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden