Oldtimer­verzekering

De verzekering voor uw oldtimer, nl. de Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze verplichte verzekering zal zowel de materiële als de lichamelijk schade aan een derde betalen indien u een fout maakt.

Deze autoverzekering dekt voertuigen die ingeschreven zijn onder een oldtimerplaat en minimum 25 jaar oud zijn.

De dekking is geldig in alle landen die vermeld staan op de groene kaart (verzekeringsbewijs).

Voor exclusieve oldtimers kan er een omnium aangeboden worden indien het voertuig beschikt over een recente waardebepaling gemaakt door een erkende expert van de verzekeraar.

Voertuigen ingeschreven met een O-nummerplaat mogen niet gebruikt worden
• voor commercieel en professioneel gebruik
• voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer
• voor bezoldigd vervoer en gratis vervoer dat is gelijkgesteld met bezoldigd vervoer van personen
• als werktuig of werkmiddel, alsook niet voor interventieopdrachten

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden