Motor­verzekering

Een motor of motorfiets is een gemotoriseerde tweewieler (met of zonder sidecar) waarvan de snelheid 46 km/uur of meer bedraagt en/of de cilinderinhoud gelijk is aan 50 cm³ of meer en als dusdanig erkend is door een bevoegde instelling.

Uw motor kan verzekerd worden als voertuig voor hoofdgebruik of als voertuig voor occasioneel gebruik.

Afhankelijk van het gebruik (hoofdgebruik of occasioneel gebruik zoals hierboven beschreven) zal de verzekeringspremie verschillen.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (verplicht)

Wettelijk verplichte verzekering die de zaakschade en letselschade dekt die u aan derden veroorzaakt bij het gebruik van uw motor.

Rechtsbijstand

Geeft u informatie over uw rechten en komt tussen om uw vergoeding te bekomen in geval van een conflict waarbij uw motor betrokken is. Als er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, neemt de rechtsbijstandverzekeraar de procedurekosten en erelonen van uw advocaat ten laste. Hetzelfde geldt als u gerechtelijk vervolgd wordt voor een verkeersovertreding die u hebt begaan met het verzekerde voertuig.

Bijstand Motor

Biedt u en uw gezin hulp bij problemen met uw motor ten gevolge van een panne, een ongeval, een brand, een diefstal, een poging tot diefstal of bij persoonlijke problemen, in België of in het buitenland, afhankelijk van de formule waarop u intekent.

Bestuurdersverzekering

Vergoedt de letsels opgelopen door de bestuurder van de motor, bij een verkeerongeval.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden