Langetermijn­sparen

Je kan een contract voor langetermijnsparen afsluiten via een verzekering van tak 21 of 23.

Tak 21 garandeert je een bepaalde rentevoet en een rendement met eventuele winstdeelnemingen. Langetermijnsparen is een spaarverzekering of levensverzekering. Specifiek aan deze verzekering is dat het kapitaal en de rente gegarandeerd zijn op einddatum van uw contract. Dit biedt een grote zekerheid. Bij een vroegtijdig overlijden zal het kapitaal uitgekeerd worden aan de begunstigden van het contract.

Tak 23 garandeert je geen kapitaal en geen rendement, maar het rendement kan wel hoger zijn omdat je onrechtstreeks in fondsen belegt.

De maximale premie bedraagt 179,40 euro + 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen met een absoluut maximum van 2.350 euro.

Fiscaal voordelig

U krijgt elk jaar een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag, afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie. Voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) bedraagt het maximale bedrag voor langetermijnsparen 2.350 euro.

Vrije stortingen

U wijzigt het bedrag van uw maandelijkse overschrijving wanneer u dat wilt. Sla bijvoorbeeld een maand over of betaal een groot stuk in één keer. U beslist hoeveel u betaalt én wanneer.

Cumuleer

Pensioensparen & langetermijnsparen combineren en profiteer zo maximaal van de fiscale troeven van uw levensverzekering!

Wat zijn de voorwaarden?
  • De looptijd moet minstens 10 jaar zijn.
  • Het contract moet aanvang nemen voor de leeftijd van 65 jaar
  • Je verzekeringscontract moet jou als begunstigde bij leven vermelden, en in geval van overlijden, de personen tot in de tweede graad plus de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende. Dit betekent dat als je niemand onder je naasten hebt in deze graad van verwantschap, je geen verzekering langetermijnsparen kan afsluiten. Je mag evenmin je feitelijk samenwonende vermelden als begunstigde.

 

Taxatie?

Wanneer je 60 jaar bent, wordt je langetermijncontract belast aan 10 % op het opgebouwde kapitaal en het rendement, als je je contract hebt afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar. Als je je contract echter hebt afgesloten na 55 jaar, dan word je belast na 10 jaar.

© 2022 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden