Langetermijn­sparen

Langetermijnsparen is een spaarverzekering of levensverzekering. Specifiek aan deze verzekering is dat het kapitaal en de rente gegarandeerd zijn op einddatum van uw contract. Dit biedt een grote zekerheid. Bij een vroegtijdig overlijden zal het kapitaal uitgekeerd worden aan de begunstigden van het contract.

De maximale premie bedraagt 179,10 euro + 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2019 met een absoluut maximum van 2.390 euro.

Fiscaal voordelig

U krijgt elk jaar een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag, afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie. Voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) bedraagt het maximale bedrag voor langetermijnsparen 2.350 euro.

Vrije stortingen

U wijzigt het bedrag van uw maandelijkse overschrijving wanneer u dat wilt. Sla bijvoorbeeld een maand over of betaal een groot stuk in één keer. U beslist hoeveel u betaalt én wanneer.

Cumuleer

Pensioensparen & langetermijnsparen combineren en profiteer zo maximaal van de fiscale troeven van uw levensverzekering!

© 2021 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden