Evenementen­verzekering

Een evenementenverzekering verzekert de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens de tijdelijke verzekerde activiteit van de organisator en zijn vrijwilligers.

Facultatief kan er gekozen worden om de zaal mee te verzekeren en de persoonlijke ongevallen van de organisatie en de vrijwilligers.

Tevens kan de rechtsbijstand mee verzekerd worden om voor juridische bijstand te zorgen en de belangen van de organisatie te behartigen.

Burgerlijke Aansprakelijkeheid Organisator

De bescherming van de aansprakelijkheid (BA) voor schade aan derden gedurende het evenement dat u organiseert of waar u vrijwilliger voor bent.
Bijvoorbeeld: een ladder valt op een wagen van derden tijdens de opbouw van uw tent.

Persoonlijke Ongevallen

Verzekering die de medische kosten na een ongeval dekt: blijvende persoonlijke ongeschiktheid, medische kosten en overlijden van de slachtoffers.
Bijvoorbeeld: een vrijwilliger verbrandt zich aan de barbecue tijdens het buurtfeest.

Rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstand voor de organisator en vrijwilligers. De verzekering dekt de kosten en erelonen van de advocaat die uw strafrechterlijke verdediging opneemt.
Bijvoorbeeld: tijdens een concert valt de verlichting op een bezoeker en die is zwaar gewond.

Schade aan de zaal

Is er schade aan de zaal na het evenement? Dan zal de eigenaar de organisatie van het evenement verantwoordelijk stellen. De waarborg Schade aan zaal vergoedt die schade.

Objectieve aansprakelijkheid Brand en Onploffing

Deze verzekering is verplicht voor evenementen in een zaal. Check eerst of de zaal hiervoor zelf verzekerd is.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden