Dierenverzekering Hond en Kat

Deze verzekering dekt een deel van de dierenartskosten (hond en/of kat) en chirurgische kosten in geval van een ongeval of ziekte.

De dekkingen hebben verschillende limieten die in het contract zijn aangegeven. De vergoedingen komen overeen met 50%, 70% of 90% van de zorgkosten zoals aangegeven in het contract.

Belangrijkste uitsluitingen: alle ziekten of ongevallen die zich hebben voorgedaan vóór het sluiten van het contract of waarvan de oorzaak ligt vóór de datum van het sluiten van het contract of die deel uitmaken van de wachttijden, alsmede de gevolgen of uitwerkingen ervan.

Vergoeding van medische kosten in geval van ziekte of ongeval

De kosten van de dierenarts (consultaties, bezoeken)

Geneesmiddelen op voorschrift van de dierenarts

Kosten voor laboratoriumonderzoek, radiologisch onderzoek en radiotherapie op voorschrift van de dierenarts

Vergoeding van chirurgische kosten in geval van ongeval en ziekte.

Vergoedingen specifiek voor de chirurgische ingreep die door een dierenarts wordt uitgevoerd.

Uitgaven voor radiodiagnose en laboratoriumtests die door de dierenarts zijn voorgeschreven en rechtstreeks verband houden met de chirurgische ingreep.

Apotheek-, anesthesie- en zorgkosten die rechtstreeks verband houden met de chirurgische ingreep gedurende een periode van 45 dagen na de datum van de ingreep, met uitzondering van de kosten voor het verwijderen van materiaal (platen, schroeven, pennen, enz.).

Vergoeding van de preventiekosten zoals aangegeven in de specifieke voorwaarden

Alle door de dierenarts verleende zorg en alle voorgeschreven producten zoals antiparasitaire producten en vaccins zijn gedekt. Het preventiebezoek omvat ook de sterilisatie van het dier en het aanbrengen van een microchip.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden