Cyberverzekering

Via Cyber Safe Alert kan u uw e-mailadressen, kredietkaarten, mobiele nummers en rijksregisternummer beschermen tegen cybercriminelen. De klok rond, 24/24, wordt er gecontroleerd of uw gegevens circuleren op het dark web en gehackt of gestolen zijn.

Is er ontdekt dat jouw gegevens gestolen zijn, dan ontvangt u onmiddellijk een bericht met wat u moet ondernemen om identiteitsdiefstal of andere vormen van fraude te voorkomen!

Zo zorgt Cyber Safe Gezin 24/7 preventief voor uw onlineveiligheid!

Doe nu al gratis de Cyber Safe Check *en test hoe veilig hoe veilig uw e-mail is!

Oplichting

Betaling van een bedrijf of overheid op de verkeerde rekening na vervalsing van de website.

Identiteitsdiefstal

Het stelen van identiteitsgegevens en hiermee daden op het
internet stellen waardoor de verzekerde schade lijdt.

Schadelijke software

Besmetting van pc of laptop door virus of ransomware.

Conflict met handelaar op het internet

Het niet ontvangen van bestelde goederen of het ontvangen van verkeerde goederen (vanaf 50€ tot 7.500€).

Reputatieschade

Aantasting van de reputatie via verstrekking van foute informatie.

Alarm bij diefstal

24/24 bijstand en controle.

Rechtsbijstand

Juridische bijstand bij voyeurisme, zedenfeiten, pesterijen en laster, schending van het portretrecht, vordering omwille van aankoop van plagiaat of namaak, juridisch geschil omtrent online aankoop van dienst of woonruimte en rechtsbijstand voor een conflict met een verzekeraar die het cyberrisco verzekerd.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden