ABR

Een verzekering voor alle bouwplaatsrisico’s (ABR) is een verzekering die u beschermt tegen alle risico’s die gepaard gaan met bouwwerken. Dit omvat onder andere bescherming tegen brand, diefstal, ontploffingsgevaar en specifieke risico’s.. Deze verzekering is vooral nuttig voor de bouwheer, aannemers, onderaannemers, ingenieurs, ingenieursbureaus, architecten, …. die betrokken zijn bij een bouwproject, omdat ze hen beschermt tegen de risico’s waaraan ze worden blootgesteld. De verzekering dekt de totale kostprijs van de bouwplaats en kan op maat worden afgestemd op elk specifiek bouwproject, woning, handelspand, appartemensblok, industrieel gebouw of als “abonnement” voor meerdere bouwprojecten op jaarbasis. De verzekering biedt een uitgebreide dekking voor de meeste gebeurtenissen die kunnen optreden tijdens de bouw, behalve voor specifieke uitzonderingen die in de verzekering zijn opgenomen.

WIE IS DE VERZEKERINGNEMER EN WIE IS VERZEKERD?
 • Verzekerd: alle bouwpartijen (bouwheer, aannemers, architect, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren)
 • Verzekeringnemer: raadzaam dat de bouwheer de polis afsluit (zo heeft hij de polis in handen en is hij zeker dat die op maat is van het gebouw dat hij voor ogen heeft), maar ook de aannemer kan dit doen.
WAT IS VERZEKERD?

Afdeling 1: Materiële beschadigingen aan het bouwwerk

 • Schade t.g.v. overmacht (onweer, overstroming, storm…)
 • Schade t.g.v. brand en ontploffing
 • Gekwalificeerde diefstal of vandalisme
 • Steeds voorziene uitbreidingen: waarborg uitgebreid onderhoud, foutief gedeelte* en afbraak- en opruimingskosten
 • Mogelijke uitbreiding: bestaand goed

Afdeling 2: Schade aan derden t.g.v. de werken

waarborgt het herstel van de schade aan derden t.g.v. de verzekerde werken.

Prijs van een ABR-verzekering?

De prijs van een ABR-polis hangt af van de waarde van de woning of het bouwwerk en de grootte van het risico.

Tips voor het afsluiten ABR
 • Het is van belang dat alle partijen die aan uw bouwproject werken vermeld worden in de verzekeringspolis zodat iedereen onder hetzelfde contract verzekerd is en een schadegeval snel kan worden afgehandeld en vergoed.
 • Het is raadzaam om op voorhand te beslissen hoe lang u de verzekering wilt laten lopen. Standaard wordt een ABR-verzekering afgesloten voor een periode van 12 maanden. Echter, bouwprojecten duren vaak langer dan gepland. Daarom kunnen we na een eenvoudige melding vooraf de dekking voor 24 maanden vastleggen. Een ABR-verzekering biedt ook dekking tijdens een onderhoudsperiode van 12 maanden (die eventueel kan worden uitgebreid naar 24 maanden).
 • Ga het contract aan vóór de werken starten.
 • Laat altijd een plaatsbeschrijving uitvoeren van de omliggende panden
© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden