Basiswaarborgen
Brandverzekering

Basiswaarborgen Brandverzekering


Overzicht van de belangrijkste dekkingen die in uw brandverzekering

kunnen gedekt zijn:


De verzekering van uw woning dekt u tegen:


- brand, ontploffing, implosie, rook en roet, blikseminslag


- botsing van de verzekerde goederen met voertuigen, bomen, enz.


- schade veroorzaakt door elektriciteit


- schade veroorzaakt door water en stookolie, alsook schade door huiszwam


- breken van glas (alsook het verlies aan dichtheid van isolerende beglazing)


- storm (zodra de wind een snelheid bereikt van 80 km/u), hagel, sneeuw- en ijsdruk


- natuurrampen


- onroerende schade veroorzaakt door diefstal en vandalisme aan het verzekerde gebouw


- de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw (onder meer de schade veroorzaakt

aan derden of aan de huurder door uw verzekerde goederen)


* de dekking kan uitgebreid worden naar andere plaatsen dan het verzekerde risico

zoals een garage op een ander adres, een vervangverblijf als uw woning onbewoonbaar

is als gevolg van een schadegeval, een vakantieverblijf, een studentenkamer waar uw

kinderen verblijven, of uw nieuwe adres als u verhuist.


* bovendien bieden wij u bij een gedekt schadegeval de volgende bijkomende dekkingen: terugbetaling van diverse kosten (reddingskosten, opruimen en slopen, bewaring en opslag, voorlopige logies, heraanleggen van de tuin, expertise, e.a.) en de gebruiksderving van het onroerend goed.


* u bezit een zwembad of zonnepanelen, vergeet het niet te melden zodat deze kunnen opgenomen worden in het contract


Raadpleeg uw bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden voor meer informatie over de plafonds en de dekkingen.


Je brandverzekering uitbreiden met waarborg DIEFSTAL of BA Privé-leven (familiale) zie verder....Verzekeringen in de kijker...


Hospitalisatieverzekering


Gezondheid goed verzekerd?

BA Gezin


Familiale - BA Gezin


Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin, formule alleenstaande, gezin, 60+

Rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering


Algemene Rechtsbijstand

Goedkope Autoverzekering


Autoverzekering


BA Auto, Omnium, Bijstand, Veiligheid Bestuurder, Glasbraak, Diefstal,  Brand,  Aanrijding van dieren, Natuurkrachten,...RVL - Verzekeringen bvba - Verzekeringsmakelaar -Achttiende Oogstwal 1 bus 1 - 3700 Tongeren - info@rvl-verzekeringen.be

012/237.236 - fsma: 107966a -  RPR:0831321870 - Copyright ¬© 2018 .  All Rights Reserved