Ongevallenverzekering

Persoonlijke Ongevallenverzekering is een persoonsverzekering die de lichamelijke schade na een verzekerd ongeval verzekert. Kies voor een “Veilig gevoel” van Baloise of  Top Ongevallen van AG Insurance !
(De omniumverzekering om u en uw gezin financieel te beschermen bij een ongeval in het privéleven.)

Wie is de verzekerde? uzelf en/of uw gezin.

Het betreft schade tengevolge van een ongeval, niet door ziekte. Bv. ongevallen thuis, in je tuin, tijdens het sporten of als je een hobby beoefent.

De verzekerde waarborgen zijn: Medische kosten, Blijvende invaliditeit en Overlijden.

Bereken online een offerte

Bestuurdersverzekering

De bestuurdersverzekering komt tussen om uw medische kosten, invaliditeit of overlijden te vergoeden als u als bestuurder van een voertuig aansprakelijk bent voor een ongeval of als enige partij betrokken bent. Deze verzekering is wenselijk gezien deze lichamelijke schade niet gedekt wordt door uw autoverzekering BA (schade aan derden) of omnium (schade aan het voertuig).

 

In het verkeer

Deze verzekering dekt de schade als de verzekerde een verkeersongeval heeft en dit als hij:  rijdt in een voertuig; vaart met een vaartuig; zich verplaatst met een (elektrische) fiets, een bromfiets, een toestel met elektrische motor, een kar die door dier(en) wordt getrokken; zich verplaatst met het openbaar vervoer of als voetganger.

Tevens is de schade verzekert als de verzekerde iets of iemand probeert te redden dat/die in gevaar is door een verkeersongeval gedekt bij sommige verzekeraars of de aan de verzekerde op vakantie een motorfiets huurt en een verkeersongeval heeft bij sommige verzekeraars.

In uw vrije tijd

In deze verzekering zijn de schades verzekert als de verzekerde een verkeersongeval heeft zoals staat bij ‘In het verkeer’ en als hij een ongeval heeft in zijn vrije tijd.

Medische kosten

Alle kosten gelinkt aan het ongeval (raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, kinesitherapie, esthetische chirurgie, prothese, verplaatsingskosten nodig voor de zorgen…) worden vergoed na tussenkomst van de mutualiteit, tot een in het verzekeringscontract vastgelegd bedrag, en meestal na aftrek van een vrijstelling. U kunt het te verzekeren bedrag vrij bepalen.

Tijdelijke ongeschiktheid

De tijdelijke ongeschiktheidsgraad is geldig tijdens de periode waarin u uw activiteiten niet of niet volledig kunt uitoefenen ten gevolge van kwetsuren opgelopen bij het ongeval. U ontvangt tijdens deze periode een forfait dat werd vastgesteld bij de onderschrijving van het contract, per dag dat u uw beroepsactiviteit niet of slechts gedeeltelijk kunt uitoefenen. Meestal voorziet de verzekeraar een vrijstelling in de tijd voor de vergoeding van de tijdelijke ongeschiktheid. Dit noemen we de carenztijd.

Sommige verzekeraars beperken de vergoedingsperiode van de tijdelijke ongeschiktheid in de tijd. In geval van een langdurige medische verzorging kan de vergoeding worden stopgezet.

Blijvende invalidtiteit

De schade die voortvloeit uit de definitieve fysische letsels (vastgesteld door een medische expert) die u behoudt na het einde van de medische behandeling. De blijvende invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage. De vergoeding is forfaitair: ze dekt u werkelijk geleden inkomensverlies niet. U ontvangt een bedrag gelijk aan het bij de onderschrijving verzekerde kapitaal, vermenigvuldigd met het Blijvende Invaliditeitspercentage.

Overlijden

Indien u overlijdt, keert de maatschappij het in het contract voorziene bedrag uit aan de contractueel aangeduide persoon. Als in het contract niemand werd aangeduid, keert de maatschappij het kapitaal aan de erfgenamen uit volgens deze volgorde: de (niet-gescheiden) echtgenoot, de kinderen, de andere wettelijke erfgenamen uitgezonderd de staat.

Psychologische bijstand 24/7

3 sessies bij een psycholoog (Top Ongevallen – AG Insurance)

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden