Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering (rechtsbijstand)  zorgt voor de verdediging  van u en uw familie voor de schade die werd veroorzaakt aan uzelf, uw auto, uw woning, afhankelijk van de gekozen dekking.

Een waarborg rechtsbijstand kan opgenomen worden in het BA contract (auto/familiale) of in de brandverzekering. Echter een apart contract biedt u een uitgebreidere dekking. Tevens kan u met een aparte rechtsbijstandsverzekering een belangenconflict met uw eigen verzekeraar (BA auto/familiale of brandverzekering) ontlopen en u kan een dubbele verzekering vermijden.

Het belang van een goede rechtsbijstandsverzekering wordt meestal vergeten terwijl dit net de verzekering is die er voor zorgt dat de schade gevorderd wordt bij de tegenpartij.

Een rechtsbijstand zal er voor zorgen om een oplossing te vinden voor de geleden schade. Dit kan zowel minnelijk geregeld worden als via gerechtelijke weg. De kosten van expertise of advocaat en gerechtskosten worden door de verzekeraar gedragen. De rechtsbijstand geeft u een vrije keuze van advocaat maar kan u ook helpen een geschikte advocaat te vinden voor uw probleem.

Ons kantoor werkt samen met  DAS, LAR, EuromexARAG, Providis en Arces.

Vrije keuze advocaat

Belangrijk is ook te weten dat U als verzekerde een vrije keuze heeft om zelf een raadsman/advocaat aan te duiden.

Fiscaal voordeel

Vanaf september 2019 maakt een nieuwe wet het recht toegankelijker voor iedereen.

Op uw premie tot 310 EUR, kan u tot 40% (124€) van uw belastingen aftrekken, afhankelijk van het gekozen contract. Contacteer ons voor meer info. We stellen u graag de fiscale contracten voor.

Gemoedsrust

Gerechtelijke procedures kosten veel geld en zijn complex. Door het afsluiten van een complete rechtsbijstandverzekering kan u rekenen op de juiste verdediging zonder kopzorgen.

Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal

Het extracontractueel burgerrechtelijk verhaal is het verhaal van de benadeelde persoon tegen de persoon die als burgerrechtelijk aansprakelijk wordt beschouwd, om vergoed te worden voor zijn schade. U heeft schade geleden als gevolg van een daad van een derde. U eist dat de derde uw schade vergoedt.

U wordt bijvoorbeeld op straat aangevallen door een derde en lijdt letsel- en kledijschade. De rechtsbijstandsverzekeraar neemt het verhaal op zich tegen de persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid.

Insolventie van derde

Wanneer de verzekerde een ongeval heeft dat werd veroorzaakt door een geïdentificeerde en insolvabele derde, kan mogelijks de rechtsbijstandsverzekeraar de vergoedingen uitbetalen die voor rekening van die aansprakelijke derde zijn, voor zover er geen openbare of privé-instantie is die als schuldenaar kan worden verklaard. Deze waarborg kan beperkt zijn in kapitaal, territorialiteit en is afhankelijk van de gekozen maatschappij.

Objectiviteitsclausule

De verzekerde heeft het recht om het advies van een advocaat te vragen wanneer de meningen over de slaagkansen van een procedure verdeeld zijn.

In dat geval worden de kosten en erelonen van de geraadpleegde advocaat:

  • volledig ten laste genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar indien de advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt. In dat geval moet de rechtsbijstandsverzekeraar de procedure ten laste nemen;
  • voor 50% betaald door de rechtsbijstandsverzekeraar indien de advocaat de stelling van de rechtsbijstandsverzekeraar bevestigt en van mening is dat de verzekerde geen kans op slagen heeft. De verzekerde moet de resterende 50 % op zich nemen.
  • Start u ondanks het negatief advies van uw advocaat toch een gerechtelijke procedure en is de definitieve uitspraak gunstiger dan wat uw rechtsbijstandsverzekeraar had ingeschat, dan vergoedt uw verzekeraar de kosten van uw advocaat met terugwerkende kracht.
Onafhankelijke rechtsbijstand?

Soms ontstaan er conflicten waarbij juridische bijstand meer dan welkom is:

  • De arbeidsongevallenverzekeraar weigert tussen te komen voor de ernstige lichamelijke verwondingen die u opliep bij een ongeval op weg naar het werk met de fiets.
  • Wegens vermoeden van alcoholintoxicatie tijdens het besturen van de bedrijfswagen waarmee u een ongeval veroorzaakte, dreigt de B.A.-verzekeraar ermee de schadevergoeding die deze diende uit te betalen aan een derde terug te vorderen.
  • U heeft een discussie met uw garagist over een factuur of slechte herstelling.
© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden