Rechtsbijstand Na Brand

Om betwistingen met de eigen verzekeraar te vermijden is een Rechtsbijstand na Brand een goed idee. Na een brand, waterschade, diefstal, waterschade of stormschade kan er een conflict ontstaan met de brandverzekeraar.

Een betwisting kan ontstaan omtrent de schaderaming (bestek) en/of de oorzaak van de schade. De aanduiding van een tegenexpert is soms aangewezen om de schadelijder te helpen met de begroting van zijn schade en/of de uitsluitingen juist te interpreteren. Mocht het nodig zijn is het aangewezen om beroep te doen op een advocaat. Ook zijn ereloon is begrepen in de dekking

De bovenstaande kosten kunnen niet worden verhaald op de brandverzekeraar en/of de aansprakelijke derde. Om deze reden is een verzekering na brand aangewezen.

We werken hiervoor samen met diverse verzekeringsmaatschappijen DAS, LAR (LEGAL VILLAGE), ARAG, Providis, Arces en Euromex.

Vrije keuze van tegenexpert

U mag vrij een expert kiezen om uw schade te begroten en/of u te verdedigen ten opzichte van uw brandverzekeraar.

Vrije keuze van advocaat

U komt er niet uit met uw brandverzekeraar, via een gerechtelijke procedure zal uw verdediging waargenomen worden.

Insolventie van derde

U ontvangt een schadevergoeding, mocht de aansprakelijke derde onvermogend zijn. (beperkt en afhankelijk van verzekeraar/verzekeringscontract)

Voorbeelden
  • In de clinch met de verzekeraar ten gevolge van stormschade eist u als eigenaar een correcte schadevergoeding. De brandverzekeraar weigert tussen te komen en verwijst naar een clausule die schade aan bepaalde delen van het gebouw uitsluit. U gaat niet akkoord met deze interpretatie. Uw rechtsbijstandsverzekering onderzoekt de rechten van zijn verzekeringsnemer en neemt de kosten ten laste van een adequate verdediging (expert, advocaat…).
  • Te weinig tussenkomst: De brandverzekeraar raamt de schade van een brand op 72.000 EUR. Dit is onvoldoende. Je rechtsbijstand stelt een tegenexpert aan en procedeert verder voor de rechtbank om een hogere tussenkomst te verkrijgen.

 

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden