Uitbreidingen
Brandverzekering

Keuzedekkingen BrandverzekeringDe keuzedekkingen worden u slechts verleend voor zover in uw

contract vermeld wordt dat u ze heeft afgesloten.


- diefstal: we vergoeden het verlies of de schade van uw inboedel

als gevolg van diefstal of poging tot diefstal (behoudens gewone

verdwijning).


- indirecte verliezen: een vermeerdering van 10% op de verschuldigde

vergoeding voor de meeste dekkingen maakt het mogelijk de diverse kosten te dekken die een schadegeval met zich meebrengt (telefoongesprekken, verplaatsingen, enz.).


- gestald voertuig: we vergoeden de beschadiging door brand, ontploffing en andere schade aan uw auto of motor geparkeerd in het gebouw of in de onmiddellijke omgeving daarvan.


- rechtsbijstand woning: een onafhankelijke maatschappij die gespecialiseerd is in rechtsbijstand, verdedigt u voor een aantal geschillen in verband met uw woning (burgerrechtelijk verhaal, strafrechtelijke verdediging, expertiseprobleem, probleem met de toepassing van de dekkingen brand, borgtocht,

voorschot van het eigen risico, enz.).


- burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven: deze dekking dekt:

uw extracontractuele ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ voor schade veroorzaakt

aan derden in het kader van uw privéleven; de ‘vrijwillige redding’ die een vergoeding

van de derden verzekert die schade zouden hebben geleden wanneer ze u ter hulp

kwamen.


- rechtsbijstand privéleven: een onafhankelijke maatschappij die gespecialiseerd

is in rechtsbijstand, biedt u in deze dekking: rechtsbijstand wanneer u, als slachtoffer of als strafrechtelijk aansprakelijke, betrokken bent bij een ongeval in het kader van uw privéleven,...


- personenhulp: een probleem in België of in het buitenland? Uw Assistance organiseert de hulpverlening onder meer in volgende gevallen: hulp aan kinderen, hulp bij ziekte of ongeval, repatriëring, hulp bij overlijden, enz.
offerte brandverzekering

Verzekeringen in de kijker...


Hospitalisatieverzekering


Gezondheid goed verzekerd?

BA Gezin


Familiale - BA Gezin


Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin, formule alleenstaande, gezin, 60+, uw huisdieren goed verzekerd?

Rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering


Algemene Rechtsbijstand

Goedkope Autoverzekering


Autoverzekering


BA Auto, Omnium, Bijstand, Veiligheid Bestuurder, Glasbraak, Diefstal,  Brand,  Aanrijding van dieren, Natuurkrachten,...RVL - Verzekeringen bvba - Verzekeringsmakelaar -Achttiende Oogstwal 1 bus 1 - 3700 Tongeren - info@rvl-verzekeringen.be

012/237.236 - fsma: 107966a -  RPR:0831321870 - Copyright © 2018 .  All Rights Reserved